yogazooz
הוראות הפעלת המערכת ליצירת שעורהתוכנה מאפשרת בניית מערכי שיעור ממגוון תנוחות, ומציעה סדרות לתרגול מתוך ויג'ננה יוגה.
עם זאת אני מקווה, שמגוון התנוחות והסדרות יתרחב ויבוא גם מתוך זרמים אחרים ביוגה כמו:
ויני יוגה, אשטנגה יוגה, איינגר יוגה, וסדרות לפי המלצתכם,
(צלמו תנוחות, מעברים או סדרות שאתם משתמשים,שלחו אל: yogaram2@yahoo.com ונפיק אותם לתוך התוכנה)
סוגי פראנהיאמה ודימיון מודרך בהמשך.

הוראות הפעלה:


לכניסה לעמוד בניית שיעור לחץ ויג'ננה יוגה -
לחץ על העמוד הרצוי מתוך 7 האפשרויות המוצעות בעיגולים -
פתח עמוד ימני לבניית השיעור - לחץ על לחצן השעור + התנוחות
תן שם לשיעור בתוך ריבוע הכותרת
ניתן להעביר תנוחה בודדת או שורה מובנית.
להעברת תנוחה בודדת – לחץ על אחת הדמויות מתוך האוסף המוצע, והקלק אותה לתוך אחת מהשורות בעמוד שבו אתה בונה את השיעור
למחיקת תנוחה בודדת לחץ על מחק ועל התנוחה
להעברת סדרה – לחץ על שלימין הסדרה
למחיקת שורה – לחץ על בצד ימין של עמוד השעור
להעברת שורה ואו החלפה בין השורות הקיימות לחץ העבר למטה או העבר למעלה
להעברת שעור מלא - היכנס למאגר המומלצים ( לא קיים כרגע )
תיבת טקסט מוצעת מתחת לכל סידרה בעמוד השעור, לדגשים, הסברים וקביעת זמנים,
להדפסת השעור לחץ הדפס (מומלץ להדפיס את השעור כשהדמויות בגודל המקורי)
ניתן לראות את הרצף של התנוחות בלחיצה על

מומלץ להכין מערכי שיעור קלים וברורים לתלמידים לאורך של כ-40 דקות.
בהמשך, ניתן יהיה לאחסן שיעורים מומלצים שניבנו על ידיכם במאגר המומלצים.

תוכנה פשוטה מזו אינה קיימת ...
אז...
אנא, שתפו פעולה והפיצו את האתר למען הרחבת הידע .
בהצלחה !
רמי

דף הבית | בנית שיעור