דף הבית | צור שעור יוגה | Guide | מדריך | כמה מילים ותודות |ראשי פרקים

1 להיות מהות עצמך - Samadhi Pada

2 הדרך לקראת ההגשמה - Sadana Pada

3 להיות זה אשר מגיע רחוק Vibhuti Pada

4 חירות מוחלטת - Kaivalia Pada

 

 

יוגה סוטרה של פטנג'לי

הבהרה: רמי נישלי

 

SAMADHI PADA

להיות מהות עצמך

 

 

 

1-1

עכשיו

אספר לכם על האחדות

 

 

1-2

אחדות מתרחשת

כאשר

גלי התודעה

(המתבטאים כגישות ורשמים קודמים)

מוגבלים בזמן ידיעת דבר

 

 

1-3

אז

הצורה (של התודעה) מתייצבת במהותה (ככלי משקף)

(או אז,מתייצבת הראייה הצלולה בתודעה)

 

 

1-4

בפעמים אחרות

(רואים צורה) תואמת גישה

 

 

1-5

חמש גישות/הסכות דעת שמפריעות לראייה הצלולה

וצריך להגבילן

 

 

1-6

גישה עם ידיעה תקפה

(מוקדמת) כלפי דבר

 

גישה עם ידיעה מוטעית

(כלפי מושא ההתבוננות)

 

המשגה

או דמיון (לגבי הדבר)

 

שינה

 

וזיכרון

 

 

1-7

ידיעת דבר

מבוססת על תפיסה ישירה דרך החושים

דרך הסקת מסקנות

ודרך עדות מהימנה

 

 

1-8

ידיעה מוטעית

הוא ידע שגוי

המתעמת עם הדבר האמיתי

 

 

1-9

כל ביטוי מילולי על דבר

גם אם ישנו דמיון גבוה לגביו

(הוא אישי)

וריק מתפיסה ישירה

(ולא בהכרח מתאר את המציאות כמו שהיא)

 

 

1-10

שינה

היא מצב המתבסס על רעיון של לא להיות (חוסר ערות)

 

 

1-11

זיכרון

הוא השארות של חוויה שהייתה

 

 

1-12

הגבלה של אלה ע"י אימון ואי השתוקקות

 

 

1-13

אימון

הוא המאמץ להתייצב בזה

 

 

1-14

אימון זה

מטופח כראוי  כשהוא מתבצע

בהתמדה

ולאורך זמן

 

 

1-15

אי השתוקקות

היא ידיעה נכונה יותר

היא ידיעה חסרת צמא לאובייקט שמתגלה בהוויה

 

 

1-16

ידיעה חסרת צמא גבוהה זו

אמורה להתרחש

בחווית העצמי

ובהתבוננות במצבי החומר

 

 

1-17

הידיעה המודעת

(הרגילה)

מקושרת עם

תחושת אני, חשיבה  ורצון להיות מאושר

 

 

1-18

לכן,

האימון מאופיין בהגבלה של אלה,

 

של רשמים קודמים

 

ושל משקעים אחרים שעולים  בתודעה.

 

 

1-19

דרך התהוות הדברים

היא התמזגות של רעיונות עם החומר שבהוויה

 

 

1-20

שים מבטחך

גש בלהיטות ובתשומת לב

להתאחד

ולדעת את האמת האחרת

 

 

1-21

זה נגיש

למתרגלים בנחישות ובנמרצות

 

 

1-22

יש הבדל בין תרגול דחוק, בינוני, או במידה מרובה

 

 

 

1-23

או דרך

נאמנות מלאה לעצמך (אדון הכול)

 

 

 

1-24

אדון הכול

הוא עצמי מיוחד

שאינו נגוע במשקעים שבתודעה

ואינו מוטרד מהבשלת פירות הפעולה

 

 

1-25

הוא זרע (בסיס) כל הידיעה

 

 

1-26

הוא

המניע הראשוני

הוא

המורה על התפתחות ללא גבולות

 

 

1-27

אמירתו היא הצהרת קיום

( אום  הוא מנטרה הינדית המיוחסת לבורא כצליל קוסמי המתחדש תמיד)

 

 

1-28

שינון של זה

מטפח את ההתכוונות אליו

 

 

1-29

כך

(תגיעו) להתוודעות עצמית

וכל המכשולים ייעלמו

 

 

1-30

(עם) מחלה

כהות חושים (חוסר בהירות)

ספק

אדישות

עצלות

ותודעה מפוזרת

לא ניתן להגיע לידיעה צלולה

אי היציבות של התודעה מהווה כאן את ההפרעה או המכשול

 

 

1-31

ההפרעות מלוות ב:

כאב

מחשבות שליליות

רעידת איברים

ונשימה שאינה שקטה

 

 

1-32

על מנת להדוף הפרעות אלה

יש להתאמן בדרך אחת (בעקביות)

 

 

1-33

גישה של

 

חביבות,  חמלה,  שמחה  ושוויון נפש

 

כלפי מצבים

 

משמחים,  מצערים,  ראויים לשכר  או לעונש

 

מביאה להרגעת התודעה

 

 

1-34

או

(ניתן להשקיט את התודעה)

דרך התבוננות במסלול הוצאת הנשימה

ובשהייה בסוף הריקון

 

 

1-35

או

בעקבות התרכזות בדבר

 

 

1-36

 (גם אם הדבר) משולל עצב ומלא זוהר

1-37

התודעה לא מזוהה

לא נרגשת ולא נסחפת

 

 

1-38

וגם

דרך ידיעה שעולה מתוך חלימה ושינה

(הצורך בשינה הוא הכרחי להשקטת התודעה)

 

 

1-39

או   בהתעמקות מדיטטיבית כפי הרצוי

 

 

1-40

כשהגישה שווה

אל מול דבר גדול

כקטן

אז הידיעה נכונה יותר

 

 

1-41

וכשהגישה מופחתת (מוחסרת)

התלכדות

היודע הידיעה- והידוע

וכמו אבן יקרה וצלולה (התודעה) משקפת ללא עיוות את שנמצא לצידה

 

 

 

1-42

התלכדות מהולה בחשיבה

כאשר

דמיון או משמעות מנטאלית עולה בהתבוננות

 

 

1-43

התלכדות ללא חשיבה

ע"י טיהור הזיכרון

(כאילו היה חלל ריק)

ורק הנראה משתקף וזורח בתודעה

 

 

1-44

כך מוסבר

שהמתנסה הבלתי נראה (היודע)

קיים בצורות התלכדות שונות

1-45

והוא ללא סימן מאפיין

 

 

1-46

מצבי התלכדות אלה

הם אכן מצבים של אחדות

אך הם עדיין מאופיינים (בנראה)

 

 

1-47

כשההתלכדות לא מאופיינת

מתגלה (בתודעה)

בהירות ההוויה הפנימית

 

 

1-48

ידיעה כזאת נושאת אמת

(מגלה את ההוויה הפנימית/היודע )

 

 

1-49

אז

מתגלה ידיעה אחרת

המייחדת רק את הרואה

 

 

1-50

זה מוליד רושם חדש

 

 

1-51

מצב של אחדות עם העצמי

ללא שום זרע תודעתי

 

 

 

 

 


לראש הדף


 

SADHANA PADA

הדרך לקראת ההגשמה

 

 

2-1

קריה יוגה

היא דרך

האוצרת בתוכה

נחישות

חקירה וערות מתמדת לגבי מצב תודעתך

ונאמנות מלאה לעצמך (אדון הכול)

 

 

2-2

מטרתה:

טיפוח הסמדהי

ומאידך

החלשת הגורמים המטרידים את הידיעה הצלולה

 

 

2-3

חמישה גורמים מטרידים את הידיעה הצלולה

והם

אי ידיעת האמת לגבי עצמך

תחושת אני - אגו

היקשרות/הצמדות

דחייה

והרצון לחיות (ההיצמדות לחיים)

 

 

2-4

גורמים אלה עשויים להיות רדומים, מוחלשים, חסומים  או פעילים

וכולם נמצאים על מישור אי הידיעה

 

 

2-5

אי ידיעת האמת

היא

ראיית הדברים ברי החלוף כנצחים

הלא זוהרים(ההכתמות) כזוהרים(כשאור הידיעה משתקף בהן)

הצורבים - כמרננים

והזדהות עם דבר שהוא לא עצמכם כעצמכם

 

 

2-6

תחושת אני

היא

הזדהות כביכול של היודע (העצמי) עם מסוגלות הידיעה (שבתודעה)

 

 

2-7

היצמדות באה בעקבות הנאה

 

 

2-8

דחייה באה בעקבות דבר שמעורר כאב

 

 

2-9

הרצון לחיות (ההיאחזות בחיים) זורם אפילו אצל החכמים (היודעים את האמת)

(ההשתקפות הראשונית של העצמי בתודעה הוא של קיום לכן השתקפות זו טבועה בתודעה מראשיתה)

 

 

2-10

נטישת הגורמים המטרידים את הידיעה הצלולה

דרך

התבוננות במקור שלהם

 

 

2-11

או דרך התבוננות בהם (ללא כל הזדהות) בזמן שהם עולים

 

 

2-12

המקור של הגורם המטריד

הוא המשקע (תוצאה) של פעולה

הנתפס בתודעה

ומשמש שם כחוויה בסיסית (כגישה להמשך ההתנהלות) לזמן הווה לעתיד

 

 

2-13

ההוויה במהותה

היא הבשלה של רעיונות והתגשמותן

המתבטאות כחוויות החיים

 

 

2-14

שמחה וייסורים הם פירות נסיבתיים של מעשים טובים או רעים

 

 

2-15

אם בעקבות השתנות באה התייסרות

וכשהתפיסה המחשבתית נמצאת בקונפליקט עם המציאות

בהבחנה שכזו הכול סבל

 

 

2-16

יש להתגבר על סבל עתידי

 

 

2-17

יש להתגבר על האחדיות המדומה

בין היודע (העצמי) לתודעה  ( הפרטית)

(יש להתגבר על התפיסה הלא נכונה שהגוף והמחשבות הם העצמי)

 

 

2-18

התודעה

במהותה היא כלי לחוויית החיים

והשחרור ממנו.

היא מורכבת מחומר שביסודו

מואר באור הידיעה, בעל פעילות דינאמית והתמד

 

 

2-19

מרכיבים אלה

ממלאים את ההוויה

ברמות שונות של התפתחות

ובאפיונים שונים

 

 

2-20

היודע

שהוא הידיעה בלבד

נשאר טהור

(אינו מוכתם) גם כשהוא מביט בנוכחות (רעיון מוצג)

 

 

2-21

מטרתו

לדעת את מהות הנראה

(את מהותו דרך ההשתקפות של עצמו)

 

 

2-22

ביחס לזה שמטרתו הושגה

הנראה חדל להתקיים

אך לא חדל להתקיים לאחרים

 

 

2-23

(מתוך) כוח האדונות שלו

על צורתו המשתקפת בתודעה

נוצרת תחושה של אחדיות מדומה בין העצמי והתודעה

 

 

2-24

זו הסיבה לאי הידיעה

 

 

2-25

עם חדילת הזדהות זו

נשארת ידיעה בלבדית

 

 

2-26

הבחנה תמידית

של הבנה זו

היא האמצעי להעלמות הקשר

 

 

2-27

לזה

(בעל הבחנה כזאת)

היכולת להגיע לידיעה גמורה

של שבעת האיברים הראשונים באשטנגה יוגה

 

 

2-28

עם ביצוע אברי היוגה

והיפחתות אי הטוהר

מבזיק הידע לידיעה בעלת הבחנה

 

 

 

 

 

 

YAMA  NIYAMA  PRANAYAMA  PRATYAHARA

DHARANA  DHYANA  SAMADHAYO

Stav angani

 

2-29

שמונה איברים  בדרך למימוש האחדות

משמעת עצמית

הקפדה

תנוחה

ויסות אנרגיית החיים

הפנמת הקשב

התרכזות

מדיטציה

ידיעה עצמית

 

 

2-30

משמעת עצמית  YAMA

אי פגיעה

התייצבות באמת

אי גנבה

התנהגות חופשייה מדחפים ותשוקות

אי תאוותנות(רכושנות)

 

 

2-31

התחייבות גדולה זו תקיפה (כלפי כל דבר) בכול הרמות, בכול זמן ומקום.

 

 

2-32

הקפדה  NIYAMA

על

טוהר מידות וטוהר הגוף

שביעות רצון

נחישות (רצון עז לעבור מכשולים)

לימוד עצמי (דרך חקירה וערות מתמדת לגבי מצב תודעתך)

ונאמנות מלאה לעצמך (אדון הכול)

 

 

2-33

על מנת להדוף מחשבה פוגעת יש לטפח את ההפך

 

 

2-34

מחשבה פוגעת וכולי, בין אם נגרמה, נעשתה או אושרה, בצורה מתונה, בינונית או מרובה,

מתוך כעס, הולכת שולל או חמדנות, פירותיה צער ואי ידיעה

לפיכך טיפוח ההפך

 

 

2-35

כל נוכחות של איבה

ננטשת

לצד אדם המיוצב באי פגיעה

 

 

2-36

המיוצב באמת

על פיו יישק דבר

 

 

2-37

כשהימנעות מגניבה

מתייצבת בו

הוא עומד בפני כל (פיתוי) אבן יקרה

 

 

2-38

עצמה וחיוניות רבה

מושגים באדם

שחי את חייו בהווייתם

(חופשי מדחפים  והפרעות מנטאליות)

איזהו גיבור הכובש (המתגבר על) את יצרו (דחפים ותשוקות)

 

 

2-39

בתודעה חסרת מאוויים

הבנת סיבת היווצרות הדברים

 

 

2-40

כשאיבריו טוהרו

אי חיבור עם דברים תעובים

 

 

2-41

(וכמו כן)

עם תודעה טהורה

ניתן להגיע לשלווה

מיקוד

התגברות על אברי החישה

וכשירות התודעה לידיעה עצמית

 

 

 

2-42

עם שביעות הרצון

(זה שרצונותיו מתגשמים)

מושג אושר עילאי

 

 

2-43

נחישות בהפחתת אי הטוהר

מובילה

לבריאות הגוף והחושים

 

 

2-44

בהתחברות לידיעה

דרך חקירה בדרך הרצויה לך

2-45

ובנאמנות מוחלטת לעצמך (אדון הכול)

ניתן להגיע לידיעה עצמית

 

 

 

Asana

 

 

2-46

התנוחה

יציבה ונעימה

 

 

2-47

ניתן להגיע לתנוחה

בהרפיית המתח והמאמץ בגוף ובתודעה

וערות תמידית

לקיום האינסופי שמתרחש בכל רגע

 

 

 

2-48

כך ידיעה ישירה ולא דואלית

 

 

 

 

PRANAYAMA

 

2-49

ויסות אנרגית החיים

עם ערות מלאה למסלול השאיפה לכל אורכה

לשהייה

ולריקון

 

 

2-50

שהייה סטאטית

 

עצירת נשימה יכולה להיות בסוף קבלת האוויר או בסוף הריקון

 

השהייה יכולה להיות מוארכת או מקוצרת

 

תלוי במספר הפעמים שבהם עוצרים

 

מקום העצירה

 

ומשך זמן העצירה

 

 

2-51

הפסקה ספונטאנית של הנשימה

יכולה להתרחש כשמתבוננים בריכוז מלא בדבר

 

 

2-52

כך  מופחת מעטה אי הטוהר של האור הפנימי

 

 

2-53

והתודעה יכולה להתרכז

 

 

 

 

Pratyaharah

 

2-54

הפנמת הקשב

זה

עשיית הפרדה

בין התודעה הפרטית והאובייקטים החיצוניים לה

והפניית המבט לעבר המרחב הפנימי שבתודעה

אז

אברי החישה

חווים

את צורת התודעה (הפרטית)

 

 

2-55

במצב כזה

שחרור מידע

שבא דרך החושים מבחוץ

 


לראש הדף


VIBHUTI PADA

להיות זה אשר מגיע רחוק

 

 

 

 

3-1

התרכזות

 

מתרחשת

 

כאשר הקשב מרותק למקום

 

 

 

3-2

מדיטציה

 

כאשר הקשב מתייצב  בערות מלאה  ולאורך זמן למקום

 

 

 

3-3

סמדהי

 

רק הנראה זורח בתודעה

(כאילו הייתה התודעה ריקה מצורתה שלה)

 

 

 

3-4

כששלושת אלה מתרחשים יחד זה נקרא

סמיאמה

 

 

3-5

מיומנות בזה מביאה לתפיסה שהיא מעבר לידיעה רגילה

 

 

3-6

היישום של זה הדרגתי

 

 

 

3-7

שלושת אלה הם איברים פנימיים בהתייחס לחמשת האיברים הראשונים

 

 

3-8

אך בהתייחסות לסמדהי נטול הזרע הם עדיין איברים חיצוניים

 

 

3-9

הופעה והגבלה של רשמים לא מודעים והסכות דעת

הכנעת הרשמים מחוץ לתודעה המודעת והגבלתן

ע"י

התחברות הערות לקטע העצירה

זו תנועת הבלימה

 

 

3-10

מכאן

הרשמים (הנחווים) זורמים בצורה רגועה

 

 

3-11

כשהמיקוד עולה

(ברשמים הנחווים)

היפחתות הרשמים (האסוציאטיביים והסכות הדעת) בתודעה

זו ההשתנות המובילה לעבר ידיעה נקייה מכל הפרעה

 

 

3-12

כמו כן

כשהרושם שעולה דומה לרושם ששוכח

התודעה מיוצבת

(ברושם אחד)

זו השתנות המיקוד בתודעה

 

 

3-13

כך מוסבר

על השתנות מצב התודעה (הצורה בכלי) במאפיין הזמן

 

 

3-14

החומר

מתאים עצמו

לצורה הבלתי מוגדרת

שעולה ושוכחת

(הצורה הנבראת בכול רגע ורגע )

 

 

 

3-15

הסיבה לזה

הוא רצף ההשתנות

והשונות ברצף

 

 

 

3-16

בסמיימה על תהליכי השתנות

מושגת

ידיעת רצף

בהוויה

בין עבר ועתיד

 

 

3-17

כשדבר הוא שפה זרה

זה נשמע בתחילה כמו בלבול או גיבוב של מילים

סמיאמה

בהבחנת המושג (של המילים)

ידיעת השפה

 

 

3-18

ערות לנטיות הטבועות בתודעה

יגלה ידע

על גלגול קודם

 

 

3-19

ערות ישירה

לרעיון המוצג ע"י אחר

(דרך אופן הצגת הדבר/הרעיון המוצג ע"י אדם אחר)

ידיעת מצב תודעתו

 

 

3-20

גם ללא קבלת תמיכה מילולית על מצבו הרגשי

(אפשר לדעת אם אדם עצוב הוא או שמח גם ללא הצהרה מילולית)

 

 

 

3-21

סמיאמה

על

חומריות הגוף וקטיעת ההחזרה של גלי האור המוקרנים עליו

(והנתפסים בעיני האחר)

מאפשרת לו להיות בלתי נראה

 

 

 

3-22

סמיאמה

על

ההבדל בין רצון לפעול לבין חוסר רצון לפעול

ידיעה של המושג מוות

 

 

 

3-23

עוצמתן

של

חביבות  שמחה   אהבה  וכולי

מושג דרך

סמיאמה בהן

 

 

 

3-24

בסמיאמה על כוחות

מושג ידע עוצמתן

 

 

3-25

באמצעות סמיאמה על גלי האור

ניתן לאבחן מרחק  (קרן לייזר)

וחומרים עדינים הנסתרים מהעין (קרני רנטגן)

 

 

3-26

דרך סמיאמה באור השמש

הבנת העולם הפיזי

 

 

3-27

בסמיאמה על הירח

ידע מערך הכוכבים

 

 

3-28

בסמיאמה על כוכב הצפון

ידע תנועתם

 

 

 

3-29

בטבור

ידע מערך הגוף

 

 

3-30

בחלל הגרון

הפסקת הרעב והצמא

 

 

3-31

בקורמא נאדי (מוליך פראנה מתחת לגרון)

מושגת יציבות  בגוף ובהכרה

 

 

3-32

בסמיאמה על האור בקדקוד הראש

האדם חוזה בחכמים שהגיעו לשלמות

 

 

3-33

או   ידיעת כל אלה דרך הבזקי הארה אינטואיטיביים

 

 

3-34

דרך סמיאמה בלב

הבנת הידיעה האינטואיטיבית/תחושתית של התודעה

 

 

3-35

אפילו במצב הסופי

כשהתודעה צלולה

(התודעה לא מזוהה או מוכתמת אלא רק כלי משקף)

העצמי המשתקף בתודעה אינו נחשב כחלק ממנה

בסמיאמה על העצמי המשתקף בתודעה

ידיעת העצמי

 

 

3-36

אז נוצרים הבזקי הארה בחושים

והיכולות החושיות מתעצמות במידה רבה

 

 

3-37

מצבי ערות אלה

הנחשבים להישגים בדרך

יכולים להוות מכשול לחוויית הסמדהי

 

 

3-38

בהרפיית הקשר של התודעה לגוף

תחושה של יציאה (מהגוף)

וכניסה לגוף אחר

 

 

3-39

דרך בקיאות בנשימה עילית

(אודנה ויו – נשימה במרחב הגרון והראש)

אי היקשרות (לחומר/לגוף)

ותחושת ריחוף

 

 

3-40

דרך בקיאות בנשימה אמצעית

(סמנה ויו – נשימה בחלל הבטן ומערכת העיכול)

הגוף קורן

 

 

3-41

סמיאמה על החיבור בין האוזן והחלל  (קשב)

מביא לשמיעה צלולה ושמימית

 

 

3-42

סמיאמה בתחושת החיבור של הגוף עם החלל

מביא להרגשת אווריריות וכלילות ככותנה

ובהתלכדות עם ההתפשטות בחלל

 

 

3-43

נוצרת תנועה של גל גדול חסר צורה חיצונית וגשמית

כך מתפוגג מעטה

האור הפנימי

 

 

3-44

בהבנת הקשר והמטרתיות

בין רעיון וצורתו הגסה (המתבטאת בחומר)

יכולת התגברות על התפתחות יסודות החומר בהוויה

 

 

3-45

מכאן

יכולת התמזערות גדלות וכולי

וכמו כן

הופעת שלמות גוף המחוסנת בפני מרכיביה

 

 

3-46

שלמות גוף זו מתגלה בכל הווייתה והדרה

 

 

3-47

סמיאמה

על תהליך התפיסה החושית של התודעה

ראיית

מטרתם וזיקתם של החושים

מביאה

להתגברות עליהם (להתעלות מעבר להם)

 

 

3-48

אז

ידיעה דרך תפיסה מחשבתית מהירה וישירה

ללא מגע עם החושים

והתעלות מעבר לחומר

 

 

3-49

ומתוך תפיסה ישירה זו

(ניתן להגיע )

לעליונות בכל מצב

וידיעת כל

 

 

3-50

גם התבוננות באי השתוקקות לזה

מפחיתה

את זרע הטעות

(ההזדהות המדומה והמגבילה את העצמי לגוף)

אז נשאר היודע (העצמי) במהותו האחת, (אינו מושפע מכבלי התודעה)

שחרור.

 

 

3-51

אפילו במעמד גבוה זה

לא צריכה להיות עילה לגאווה

או

נטייה בלתי רצויה להזמנה של התקשרות

 

3-52

דרך

סמימה

בהוויה

(בזמן הווה)

נבראת

הבחנה של ידיעה מתמשכת

 

 

3-53

בידיעה כזו

ניתן להבחין בין דומים

אפילו שאין להם סימנים מבדילים ברורים

ביניהם

 

 

3-54

כך ש

ידיעה הנולדת מתוך הבחנה עמוקה כזו

היא אינטואיטיבית ומיידית

היא הגואלת היחידה

היא הכול

היא מקיפה הכול

זוהי הידיעה הלא מותנית והבלתי מפולגת

המתפקדת ספונטאנית

מרגע לרגע בנצח העכשווי *

 

* תרגום הסוטרה נלקח במלואו מתוך: חיים נאורים / סוואמי ונקטסננדה בתרגומה של פרייה הרט

 

 

3-55

וכשהתודעה טוהרה

מכל זהות (הכתמה)

אז

העצמי לבדו משתקף בתודעה

(העצמי הוא כל שקיים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


לראש הדף


KAIVALYA PADA

חרות מוחלטת

 

4-1

יכולות גבוהות אלה

(המוזכרות בפרק הקודם)

יכולות להיות

 

מולדות

או

מושגות בעזרת עשבי מרפא

או

דרך שחרור מכבלי התודעה בעזרת מנטרה

או

דרך נחישות גבוהה

או

מתוך ידיעה צלולה ללא הסכות דעת

 

 

4-2

מתוך השפע שבהוויה

ישנה אפשרות

ליצירת דברים אחרים (חדשים)

 

 

4-3

היצירה

אינה בריאה חדשה

אלא תוצר של ניתוב לשם

 

 

4-4

התגבשות

צורת התודעה הפרטית

נובעת

מתחושת אני (המופרדת מהכלל )

 

 

4-5

גלים שונים מחוללים מצבי תודעה שונים

 

 

4-6

דרך

התבוננות באלה

(חוסר הזדהות עם הגלים)

לא נוצרים

משקעים בתודעה

 

 

4-7

צורת התנהלות היוגי בחיים

אינה יוצרת משקעים בתודעה

עקב

אי הזדהותו עם דימוי פעולתו

 

 

4-8

כך

נגלים

בתודעתו

רק

רשמים ראשוניים התואמים נטיות תת הכרתיות

 

 

4-9

כיוון

שרשמים ראשוניים אלה

טבועים בזיכרון העומק

ולמרות

שהקשר הזה הוסתר

במשך הזמן

קיים קשר נסיבתי

בין

רשמים אלה

למהות האחת

(העצמי)

 

 

4-10

נטיות בסיסיות אלה

חסרי התחלה ורצון ראשיתי (כלפי התודעה)

(כי מרגע בריאתה התודעה שיקפה את יוצרה)

 

 

4-11

הסיבה להשתמרותן

הוא הכלי המשקף (התודעה)

עם

היעלמותן של אלה

היעלמות (התודעה)

 

 

4-12

עבר ועתיד

מתקיימים בנתיב השתנות הצורות

 

 

4-13

הצורות הגלויות נרקמות

מיסודות החומר

 

 

4-14

זהות של דבר

ע"י

צורת ההשתנות האחידה שבו

 

 

4-15

דבר

מובדל מאחרים

בעקבות בחירת נתיב השתנות נפרד

 

 

4-16

(אילו האובייקטים לא היו מתבססים על תודעה אחת

זה לא היה ניתן להוכחה

אז

מה כן יכול להיות ?...)

 

 

4-17

כדי שדבר יהיה ידוע

נחוץ

שהתודעה תצטבע בו

 

 

4-18

התנודות של התודעה

ידועות תמיד לעליון שלהן

לעצמי הבלתי משתנה

 

 

4-19

הזריחה הנראית בתודעה

אינה שלה

(אור הידיעה שבתודעה אינה שלה)

 

 

4-20

לכן

אי אפשר לתפוס את שניהם כדבר אחד

 

 

4-21

בהנחה שיש שתי תודעות  שונות לגמרי

הייתה נסיגה בהבנה של האחת את האחרת

וזה היה יוצר בלבול בידיעה

ובזיכרון (הקולקטיבי)

 

 

4-22

כשישנה תודעה כללית אחת

ניתן לחוות ולהבין את האחר

 

 

4-23

התודעה נצבעת

ביודע (העצמי) והשתקפותו בחומר

בכול הברואים

 

 

4-24

זה מתבטא

באין ספור רשמים והחתמות

של כל פרט ופרט

ובשיתוף הפעולה ביניהם

 

 

4-25

יש לטפח

ידיעה שהיא מובדלת מהתודעה

(כך) נוצרת תחושת עצמי (אחרת)

שאינה מזוהה ומסתחררת מגלי התודעה

 

 

4-26

אז

נוטה ההבחנה לעבר

המהות האחת

 הבראשיתית ,המשתקפת בתודעה

 

 

4-27

בקטע זה

מוצג רושם אחר

(הרושם הראשוני שחווה התודעה מהעצמי)

 

 

4-28

הפסקת רושם זה

כהפסקת הגורמים המטרידים

 

 

4-29

גם

בהתעלות מחוסר עניין

תמיד תהייה ידיעה הבחנתית

בין

ההשתקפות

והעצמי

 

 

 

4-30

כך

כל הגורמים המטרידים

עם

הצורות והמרכיבים של התודעה

מתבטלים

 

 

4-31

אז

מוסרים

כל מעטי אי הטוהר

מרעיון הידיעה ההמשכית האינסופית

למעט

הידיעה

 

 

4-32

עם הגעה לסיום ההשפעות של רצפי ההשתנות

על יסודות החומר

המטרה הושלמה

 

 

4-33

כשרצף ההשתנות ניתן לתפיסה עד סופו

זה סוף ההשתנות

 

 

4-34

ולבסוף

 

כשיסודות החומר ריקים ממטרה עבור העצמי

קורה תהליך של חזרה למקור

 

למהות האחת

 

קיום אינסופי של מודעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דף הבית | בנית שיעור